اسکن تیروئید چگونه انجام می گیرد؟

اسکن تیروئید چیست؟ اسکن تیروئید روش تصویربرداری تخصصی برای بررسی تیروئید شما، غده ای است که متابولیسم شما را کنترل می کند. در قسمت جلویی گردن شما قرار دارد. به طور معمول، اسکن با پزشکی هسته ای برای ارزیابی نحوه عملکرد تیروئید شما کار می کند. پزشکی هسته ای شامل استفاده از مقادیر کمی از […]

read more »
Call Now Button