اسکن تیروئید چگونه انجام می گیرد؟

اسکن تیروئید به نوعی از اسکن هسته ای گفته می شود که  با استفاده از مواد رادیواکتیو، کارکرد تیروئید سنجیده می شود. به این صورت عملکرد تیروئید بررسی می شود ولی تصاویری از تیروئید به دست نمی آید. داروهای هسته ای رادیواکتیو مورد استفاده برای تشخیص و تعیین شدت بیماری تیروئید و انتخاب بهترین گزینه […]

read more »
Call Now Button