کاربرد پزشکی هسته ای چیست؟

کاربرد پزشکی هسته ای چیست؟ در پزشکی هسته ای ، مواد رادیو اکتیو موسوم به رادیوایزوتوپ ها یا رادیو دارویی به بدن وارد می شوند اما در روش تصویر  برداری با کمک رادیولوژی ، اشعه X از خارج، وارد بدن می شود. طبق اطلاعات مرکز علم و فناوری هسته ای ، تقریباً یک سوم کل […]

read more »
Call Now Button