اسکن کلیه

اسکن کلیه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟ اسکن کلیه شامل استفاده از مواد رادیواکتیو به منظور بررسی کلیه ها و عملکرد آن ها می‌باشد. در طول اسکن کلیه، ماده رادیواکتیو به داخل رگ های خونی تزریق و اشعه گاما آزاد خواهد شد. دوربین گاما و یا اسکنر، قادر به تشخیص اشعه گاما خارج […]

read more »
Call Now Button