عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان چیست؟ آیا بعد از اسکن هسته ای باید مراقب ارتباط با کودکان باشیم؟ اسکن هسته ای به منظور تشخیص بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این اسکن از مواد رادیواکتیو به صورت تزریق وریدی استفاده می شود. شما می توانید این اسکن را در مرکز هسته […]

read more »

همه چیز درباره اسکن غدد بزاقی

اسکن غده بزاقی یک آزمایش پزشکی هسته ای است که عملکرد غدد بزاقی را ارزیابی می کند. این اسکن برای تشخیص و ارزیابی میزان انسجام مجرای  درد ، هنگام ترشح بزاق ، بروز زایوستومی ، تشخیص و ارزیابی ضایعات توده ای و محلی سازی قبل از عمل تومورها انجام می شود. عملکرد غده بزاقی با […]

read more »

مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران

مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران مراکز پزشکی هسته ای در تهران کدامند ؟  چگونه می توان یک مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران را  پیدا کرد ؟ آیا توجه به مرکز پزشکی هسته ای مهم است یا در روند تصویر برداری  موثر است ؟ چگونه می توان مراکز پزشکی هسته ای خوب […]

read more »
Call Now Button