همه چیز درباره اسکن غدد بزاقی

همه چیز درباره اسکن غدد بزاقی اسکن غدد کامل بزاقی چیست؟اسکن غده بزاقی یک آزمایش پزشکی هسته ای است که عملکرد غدد بزاقی را ارزیابی می کند. این اسکن برای تشخیص و ارزیابی میزان انسجام مجرای  درد ، هنگام ترشح بزاق ، بروز زایوستومی ، تشخیص و ارزیابی ضایعات توده ای و محلی سازی قبل […]

read more »
Call Now Button