هر آنچه که درباره اسکن تیروئید باید بدانید

هر آنچه که درباره اسکن تیروئید باید بدانید از  موارد شایع  در بخش جراحی ، بیمارانی  است که با ندول solitary تیروئید  ارجاع شده اند. ندول قسمتی  از بافت تیروئید  است که در روش  های رادیولوژیک  مثل سونوگرافی  از بقیه  نسج  تیروئید  مجزا می شود . مهم ترین تست  ارزیابی ندول تیروئیدی می باشد  اگر […]

read more »
Call Now Button