اسکن مجاری اشکی

گاهی بیماران  به دلیل  مسدود  شدن مجاری اشکی  به پزشک  مراجعه می کنند،  شاید  خیلی از افراد با این  بیماری  آشنا نباشند در حقیقت داشتن یک مجرای اشکی مسدود شده به این معنی است که اشک شما نمیتواند به طور معمول از چشم تخلیه شود. این وضعیت در نوزادان  بیشتر رایج است که  در بیشتر […]

read more »
Call Now Button