اسکن مجاری اشکی

نحوه عملکرد سیستم تخلیه اشک اشک توسط غدد اشکی تولید می شود. غدد اشکی داخل پلک های فوقانی در بالای هر چشم قرار گرفته اند. اشک از غدد اشکی روی سطح چشم شما جاری می شود. ریزش اشک روی سطح چشم صورت می گیرد و به نقطه ای در گوشه‌های داخلی پلک‌های بالایی و پایینی […]

read more »
Call Now Button