پرسش و پاسخ

پزشکی هسته ای چیست؟ پزشکی هسته ای استفاده از مقادیر بسیار کمی از مواد رادیو اکتیو برای تشخیص و گاهی درمان یک بیماری است. این روش به شناسایی انواع مختلفی از  سرطان ها ، بیماری های قلبی، لخته های خون، بیماری تیروئید ،تراکم استخوان ،عفونت و.. کمک کند. روش کار در اسکن هسته ای چگونه […]

read more »
Call Now Button