پت اسکن

پت اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) روشی است که اطلاعات بی نظیری در مورد نحوه عملکرد یک عضو یا سیستم در بدن ارائه می دهد. اسکنهای PET عمدتاً برای ارزیابی سرطانها ، بیماریهای عصبی (مغزی) و بیماریهای قلبی عروقی (مرتبط با قلب) مورد استفاده قرار می گیرند. اسکنر PET دارای حلقه ای از آشکارساز است که […]

read more »
Call Now Button