اسکن هسته ای استخوان چیست؟

اسکن هسته ای استخوان چیست؟ این اسکن نوعی تصویربرداری دقیق از مفاصل می باشد که به تشخیص بیماری هایی مانند روماتیسم مفصلی و دیگر بیماری ها کمک می کند. در این نوع تصویربرداری دوز کمی از مواد رادیو اکتیو استفاده می شود. این مواد برای چک کردن وضعیت استخوان های شما می تواند واضح ترین […]

read more »
Call Now Button