تشخیص بیماری خوش خیم تیروئید

تشخیص بیماری خوش خیم تیروئید اغلب در بخش  های داخلی  با این بیماری  ها برخورد  دارید  و توسط متخصصان  غدد مدیریت می شوند ، اما روش های تشخیصی برای  آن کدامند ؟ اسکن هسته ای تا چه میزان در  کنترل  این بیماری کمک کننده است ؟ هیپرتیروئیدی تیروئید  منتشر بزرگ  می شود  و آنتی بادی  […]

read more »
Call Now Button