هر آنچه که در مورد اسکن استخوان باید بدانید !

هر آنچه که در مورد اسکن استخوان باید بدانید ! اسکن استخوان یکی از شایع ترین اسکن هایی است که بیماران  برای انجام  آن لازم است تا به بخش پزشکی هسته ای  مراجعه کنند . معمولا آمادگی خاصی  برای انجام اسکن نیاز نیست و بیمار  برای انجام  اسکن  باید به مرکز پزشکی هسته ای  مراجعه […]

read more »

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان چیست؟ آیا بعد از اسکن هسته ای باید مراقب ارتباط با کودکان باشیم؟ اسکن هسته ای به منظور تشخیص بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این اسکن از مواد رادیواکتیو به صورت تزریق وریدی استفاده می شود. شما می توانید این اسکن را در مرکز هسته […]

read more »

کاربرد پزشکی هسته ای چیست؟

کاربرد پزشکی هسته ای چیست؟ در پزشکی هسته ای ، مواد رادیو اکتیو موسوم به رادیوایزوتوپ ها یا رادیو دارویی به بدن وارد می شوند اما در روش تصویر  برداری با کمک رادیولوژی ، اشعه X از خارج، وارد بدن می شود. طبق اطلاعات مرکز علم و فناوری هسته ای ، تقریباً یک سوم کل […]

read more »

مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران

مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران مراکز پزشکی هسته ای در تهران کدامند ؟  چگونه می توان یک مرکز پزشکی هسته ای خوب در تهران را  پیدا کرد ؟ آیا توجه به مرکز پزشکی هسته ای مهم است یا در روند تصویر برداری  موثر است ؟ چگونه می توان مراکز پزشکی هسته ای خوب […]

read more »
Call Now Button