اسکن هسته ای مثانه

موارد تشخیص اسکن هسته ای مثانه آمادگی برای اسکن هسته ای مثانه هیچ آمادگی خاصی برای این روش نیاز نمی باشد. کودک می تواند غذا و نوشیدنی را طبق معمول مصرف کند و نیازی به محدودیت غذایی نیست. تنها به کودک تان آرامش دهید و راجع به این روش و دلیل نیاز به این آن […]

read more »
Call Now Button