اسکن پزشکی هسته ای

به طور کلی ممکن است به دلایل مختلف و برای تشخیص بیماری های مختلف نظیر تشخیص تومور ها انجام اسکن هسته ای به شما توصیه شده باشد و اغلب اطلاعاتی در مورد نحوه انجام آن نداشته باشید. می توان گفت که یکی از دقیق ترین روش های تشخیصی اسکن هسته ای است و اغلب دربرخی […]

read more »
Call Now Button