كاربرد اسكن هسته ای در سرطان

بهترین روش تشخیص سرطان چیست؟ آیا اسکن های پزشکی هسته ای درتعیین محل دقیق تومور کمک کننده هستند؟اسکن های پزشکی هسته ای می توانند به پزشکان در یافتن تومور کمک کنند و ببینند سرطان در بدن گسترش یافته است  یا خیر . همچنین ممکن است از آنها برای تصمیم گیری در مورد بهترین روش درمان […]

read more »

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان چیست؟ آیا بعد از اسکن هسته ای باید مراقب ارتباط با کودکان باشیم؟ اسکن هسته ای به منظور تشخیص بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این اسکن از مواد رادیواکتیو به صورت تزریق وریدی استفاده می شود. شما می توانید این اسکن را در مرکز هسته […]

read more »

تشخیص بیماری خوش خیم تیروئید

تشخیص بیماری خوش خیم تیروئید اغلب در بخش  های داخلی  با این بیماری  ها برخورد  دارید  و توسط متخصصان  غدد مدیریت می شوند ، اما روش های تشخیصی برای  آن کدامند ؟ اسکن هسته ای تا چه میزان در  کنترل  این بیماری کمک کننده است ؟ هیپرتیروئیدی تیروئید  منتشر بزرگ  می شود  و آنتی بادی  […]

read more »

اسکن پزشکی هسته ای

به طور کلی ممکن است به دلایل مختلف و برای تشخیص بیماری های مختلف نظیر تشخیص تومور ها انجام اسکن هسته ای به شما توصیه شده باشد و اغلب اطلاعاتی در مورد نحوه انجام آن نداشته باشید. می توان گفت که یکی از دقیق ترین روش های تشخیصی اسکن هسته ای است و اغلب دربرخی […]

read more »
Call Now Button