اسکن پاراتیروئید

گره تیروئید  بیشتر در چه افرادی دیده می شود ؟ گره تیروئید در  دوره های قبل  که اغلب  افراد با کمبود  ید  مواجه بودند  بیشتر دیده می شد  اما امروزه  این مشکل  برطرف شده است و در نمک  خوراکی  که مصرف می شود  ید  موجود است . گاهی ممکن است این گره ها در درون […]

read more »
Call Now Button