اسکن پاراتیروئید

اسکن پاراتیروئید برای چه افرادی تجویز می گردد ؟ چه مراکزی  اسکن تیروئید را انجام می دهند ؟ تیروئید  بزرگترین غده درون ریز بدن است که در قسمت جلو گردن واقع شده است که بیشترین ذخیره هورمونی را دارا می باشد ، این غده می تواند پرکار  و یا کم کار باشد و یا حتی […]

read more »
Call Now Button