همه چیز درباره اسکن غدد بزاقی

مدت زمان انجام اسکن غدد بزاقی چقدر است؟ این اسکن تقریبا 45 دقیقه طول می کشد. هنگامی که به مرکز پزشکی هسته ای خوب مراجعه کنید ، تکنسین در مورد  این نوع  روش تشخیصی توضیح می دهد.لازم است تا سر بیمار زیر دوربین قرار گیرد ، تا تمام غدد بزاقی مورد بررسی قرار بگیرند . […]

read more »
Call Now Button