اسکن تورشن بیضه

اسکن تورشن بیضه تورشن بیضه زمانی انجام می گیرد که بیضه ها در ناحیه ی عبور اسپرم ها آسیب می بینند. شایع ترین علامت آن درد شدید بیضه هاست و همچنین متداول ترین دلیل این عارضه تغییر در ساختار بیضه است. معمولاً برای تشخیص دقیق بیماری از آزمایشات مختلفی کمک گرفته می شود. برای مثال […]

read more »
Call Now Button