عوارض اسکن هسته ای برای زن باردار

عوارض اسکن هسته ای برای زن باردار آیا اسکن هسته ای برای زن باردار ضرر دارد؟ آیا زنان باردار مجاز به  اسکن قلب هستند ؟ آیا زنان بارداری که نیاز به اسکن هسته ای دارند می توانند در دوران بارداری برای اسکن هسته ای  ویزیت شوند ؟ در زنان در سن باروری  که احتمال بارداری […]

read more »
Call Now Button