اسکن کبد و طحال

کبد یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ارگان های بدن می باشد. کبد به تولید پروتئین و کلسترول بدن کمک کرده و به این ترتیب به گوارش و هضم غذا کمک می کند. کبد وظیفه تبدیل غذا به انرژی را دارد و با همراهی طحال به عنوان یک فیلتر عمل کرده و مواد مضر […]

read more »
Call Now Button