تشخیص بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون نوعی بیماری مرتبط با سیستم عصبی است که روی سیستم حرکتی فرد بیمار تاثیر می گذارد. این بیماری پیشرونده بوده و در ابتدا خود را با لرزش های کوچک در دست ها نشان می دهد. این لرزش ها به حدی ضعیف اند که فرد به سختی متوجه آن می شود. برای افراد این […]

read more »
Call Now Button