سرطان و ويروس كرونا

اين روزها خبرهای دائمی در مورد ويروس كرونا می تواند نگران کننده باشد. به خصوص افراد مبتلا به سرطان و خانواده های آنها ممکن است در اين شرايط احساس نگرانی بيشترى کنند، زیرا سرطان و درمان آن می تواند توانایی شما در مبارزه با عفونت ناشى از اين ويروس را کاهش دهد. ويروس كرونا چيست؟ […]

read more »
Call Now Button