سرطان و ویروس کرونا

این روزها خبرهای دائمی در مورد ویروس کرونا می تواند نگران کننده باشد. به خصوص افراد مبتلا به سرطان و خانواده های آنها ممکن است در این شرایط احساس نگرانی بیشترى کنند، زیرا سرطان و درمان آن می تواند توانایی شما در مبارزه با عفونت ناشى از این ویروس را کاهش دهد. ویروس کرونا چیست؟ […]

read more »
Call Now Button