اسکن هسته ای مثانه

اسکن هسته ای مثانه و مجاری ادراری که با نام RNC هم شناخته می شود یک روش تشخیصی است که در اکثر موارد در کودکان، ریفلاکس یا برگشت ادرار را از مثانه به کلیه ها می سنجد. یک ماده مخصوصی با یک محلول نمکی مخلوط می شود و از طریق مجرای خروجی ادرار، به مثانه […]

read more »
Call Now Button